Post Tagged with: "tại sao gia đình cần thiết bị làm mềm nước"

Hệ thống thiết bị làm mềm nước cho hộ gia đình

Tại sao gia đình cần thiết bị làm mềm nước

Độ cứng của nước được quyết đinh bởi hàm lượng khoáng hoàn tan trong nước, chủ yếu là do các muối có chưa ion Ca2+, Mg2+. Cụ thể là tổng hàm lượng ion( Ca2+  và Mg2+) >3mg / lít thì[Read More…]