Nước sinh hoạt là loại nước được dùng trong các hoạt động sinh hoạt thông thường của con người như tắm giặt, lau rửa… mà không dùng ăn uống trực tiếp.

Tiêu chuẩn nước sinh hoạt của Bộ Y Tế mới nhất

Thứ nhất: Quy chuẩn QCVN 02:2009/BYT: áp dụng đối với nước sinh hoạt dùng trong các hoạt động sinh hoạt thông thường và dùng cho chế biến thực phẩm tại các cơ sở chế biến thực phẩm.

Đối tượng áp dụng: là các cơ quan tổ chức, cá nhân, và hộ gia đình khai thác, kinh doanh nước sinh hoạt bao gồm cả các cơ sở cấp nước tập trung dùng cho mục đích sinh hoạt( công suất 1000m3/ ngày đêm trở lên)

Thứ hai: Quy chuẩn QCVN 01:2009/ BYT: Áp dụng với nước dùng để ăn uống, nấu nướng

Đối tượng áp dụng: là các cơ quan, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình khai thác, kinh doanh nước ăn uống bao gồm các cơ sở nước cấp tập trung dùng cho mục đích sinh hoạt( công suất 1.000m3/ ngày đêm trở lên)

Tiêu chuẩn 6- 1:2010: Áp dụng đối với nước dùng để uống trực tiếp

Trong đó QCVN 02:2009/BYT áp dụng với nước máy thành phố với khoảng 109 chỉ tiêu, mỗi chỉ tiêu đều có mức độ đánh giá cụ thể. Trên các chỉ tiêu đó mà các cơ quan chức năng có thể đánh giá và kiểm tra chất lượng nguồn nước và tiêu chuẩn xây dựng nhà máy, trạm cấp nước, đồng thời là cơ sở để người tiêu dùng tự kiểm tra và đánh giá chất lượng nguồn nước mà gia đình mình đang sử dụng.

Hiểm họa bệnh tật từ nguồn nước sinh hoạt ô nhiễm

Hiểm họa bệnh tật từ nguồn nước sinh hoạt ô nhiễm

Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước

Ở đây , ta tập trung xét đến QCVN 02:2009/BYT: chất lượng nước sinh hoạt thông thường, không dùng để ăn uống trực tiếp hoặc dùng cho chế biến thực phẩm

Bảng giới hạn các chỉ tiêu chất lượng nước sinh hoạt mới nhất

Bảng giới hạn các chỉ tiêu chất lượng nước sinh hoạt mới nhất

Trong đó:

  • (*): Là chỉ tiêu cảm quan
  • Giới hạn cho phép I: Áp dụng đối với cơ sở cung cấp nước
  • Giới hạn cho phép II: Áp dụng đối với các hình thức tự khai thác nước của cá nhân, hộ gia đình( giếng khoan, giếng đào, bể mưa,đường ống tự chảy).

Do chất lượng nguồn nước ngày càng suy giảm trong khi nhu cầu sử dụng nước ngày càng cao, do đó, đề đảm bảo chất lượng nguồn nước sinh hoạt nói chung, đặc biệt nguồn nước cấp cho ăn uống, mỗi gia đình nên sử dụng thiết bị lọc nước như máy lọc nước Nano, máy lọc nước RO tại các cơ sở và đảm bảo chất lượng để có nguồn nước sạch đúng tiêu chuẩn, bảo vệ sức khỏe gia đình và người thân.

 

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*