Thực trạng nguồn nước đáng báo động hiện nay.

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa các nhà máy sản xuất mọc lên nhiều, lượng khí thải xả ra và đi vào nguồn nước ngầm nên các nguồn nước sinh hoạt đang bị ô nhiễm, nhiều khu vực ô nhiễm nặng. Đối với các khu vực có nước máy trung tâm thành phố thì nước sinh hoạt đã qua xử lý của nhà máy rồi đưa tới người dân sử dụng, nhưng tình trạng